Doorlopende machtiging [SEPA]

Incassant ID: NL92ZZZ782858440000

Kenmerk machtiging: Te vinden op factuur

Reden betaling: Te vinden op factuur/offerte

Land: Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Mollema creative om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Mollema creative.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bedrijfsnaam:
Bedrijfsnaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Voor- en achternaam:
Voor- en achternaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Straatnaam en huisnummer:
Straatnaam en huisnummer
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Postcode:
Postcode
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Plaats:
Plaats:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
IBAN:
Bijvoorbeeld: NLXX BANK XXXX XXXX XX
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Ten name van:
Je volledige naam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Plaats van ondertekenen:
Plaats van ondertekenen
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Handtekening:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!